SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Участва в разработването на стратегиите за развитие на Сдружението в сферата на социалните услуги с насоченост „Подкрепа на семейството“ и оказва методогическа подкрепа в процеса на практическата им реализация. Ръководи и организира работата на       SOS Обучителен център.

X