SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Участва в процеса на определяне на стратегическите насоки за работа на национално ниво по програмите за развитие на децата, отговаря за прилагането на стандартите за качество в програма SOS Детско селище, включително мониторинг и оценка.

 

X