SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Участва в разработването на стратегиите за развитие на Сдружението в сферата на социални услуги с насоченост „Семеен тип грижа“ и оказва методическа подкрепа в процеса на практическата им реализация.

X