SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Подкрепя основните дейности на Сдружението чрез проучване, кандидатстване и реализация на публични грантове.

X