SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Участва в разработването  на стратегиите за развитие на Сдружението  в сферата на  социални услуги с насоченост „Подкрепа на семейството“ и оказва методическа подкрепа в процеса на практическата им реализация.

X