REKLAM SOS Детски селища България Кампания „Една прегръдка не топли цял живот“ -SOS Детски селища България

SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

X