SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

SOS Детски селища България 

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ

СОЦИАЛЕН РАБОТНИК  В ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА ПЕРНИК

Чрез Вас една добра идея би могла да намери много приятели

Сдружение SOS Детски селища България е част от голямото международно семейство SOS Children’s Villages International, което се грижи за близо 2,500,000 деца в 135 страни по света.

В България Сдружението започва дейността си през 1990 г.

 В продължение на повече от четвърт век SOS Детски селища България осигурява семейство и здравословна среда за развитието и израстването на деца, лишени от родителска грижа или в риск да загубят закрилата на своите родители. Сдружението предлага семеен тип грижа и подкрепа на семейството и активно се застъпва за правата на децата и младежите.

 Място на работа: гр. Перник

 Цел на позицията

 • Осъществява пряка социална работа с потребителите на Центъра за обществена подкрепа в съответствие с планираните социални услуги.
 • Като част от екипа на Центъра за обществена подкрепа участва в планирането на социалните услуги и дейности.

Основни задължения:

 • Работи като водещ на случай, предоставя и организира необходимите социални услуги;
 • Добро познаване на социалното законодателство в сферата на социалните услуги за деца;
 • Документира предоставянето на социалните услуги;
 • Осъществява консултативна дейност;
 • Осъществява дейности по социалната услуга приемна грижа;
 • Организира и води групова работа с деца и семейства;

Опит

 • Трудов стаж в социалната сфера е предимство

Умения

 • Умения за работа с деца и родители,
 • Генериране на идеи и решения при преодоляване на трудности с деца и родители
 • Умения за работа с маргинализирани групи и деца с различен етнически произход
 • Готовност за мобилна социална работа
 • Умения за работа в екип
 • Инициативност, дисциплинираност, организираност

Квалификации

 • Висше образование – бакалавър/магистър специалност “Социални дейности”; „Социална работа”, “Социална педагогика”, „Психология”

Организацията предлага:

 • Трудов ангажимент на пълен работен ден;
 • Динамична и интересна работа в неправителствена организация с мотивиран и деен екип;
 • Възможности за допълнително обучение;
 • Социални придобивки.

Необходими документи за кандидатстване:

Мотивационно писмо и автобиография

С предимство ще се разглеждат документите на кандидати с квалификация в  областта на социалните и психологическите науки.

Моля, изпратете документите си на e-mail адрес: dimitrina.dimitrova@sosbg.org. Краен срок за подаване 26.07.2020г. включително.

Ще се свържем само с избраните кандидати.

Моля, при кандидатстване за работа да представяте само следните лични данни: имена, е-мейл адрес и телефон. Тези данни са необходими за осъществяване на контакт с Вас, както и евентуално във връзка с подготовка на проект на трудов договор, предлагане на оферта и други подобни преддоговорни отношения. Уведомяваме Ви, че всеки носител на непотребни лични данни ще се третира по начин, че те да не могат да се обработват непозволено.

X