SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Сдружение SOS Детски селища България

Търси да назначи

СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

В ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА „ВЯРА“ – ГАБРОВО

Чрез Вас една добра идея би могла да намери много приятели

Сдружение SOS Детски селища България е част от голямото международно семейство SOS Children’s Villages International, което се грижи за близо 2,500,000 деца в 135 страни по света.
В България Сдружението започва дейността си през 1990 г.

В продължение на повече от четвърт век SOS Детски селища България осигурява семейство и здравословна среда за развитието и израстването на деца, лишени от родителска грижа или в риск да загубят закрилата на своите родители. Сдружението предлага семеен тип грижа и подкрепа на семейството и активно се застъпва за правата на децата и младежите.

 

Място на работа: гр. Габрово

Цел на позицията

 • Осъществява пряка социална работа с потребителите на Центъра за обществена подкрепа в съответствие с планираните социални услуги.
 • Като част от екипа на Центъра за обществена подкрепа участва в планирането на социалните услуги и дейности.

Основни задължения:

 • Работи като водещ на случай, предоставя и организира необходимите социални услуги;
 • Документира предоставянето на социалните услуги;
 • Осъществява консултативна дейност, включително в дома на потребителите;
 • Осъществява дейности по социалната услуга приемна грижа;
 • Организира и води групова работа с деца и семейства.

Умения

 • Умения за работа с деца и родители;
 • Генериране на идеи и решения при преодоляване на трудности с деца и родители;
 • Умения за работа с маргинализирани групи и деца с различен етнически произход;
 • Умения за работа в екип
 • Инициативност, дисциплинираност, организираност.

Задължителни изисквания към кандидатите

 • Висше образование – бакалавър/магистър специалност “Социални дейности”; „Социална работа”, “Социална педагогика”, „Психология”;
 • Компютърна грамотност /Microsoft office, Microsoft teams/;
 • Готовност за индивидуална и групова работа с деца и семейства в риск, приемни семейства и кандидат-осиновители, както и за мобилна работа на терен;
 • Добро познаване на социалното законодателство в сферата на социалните услуги за деца.

Организацията предлага:

 • Трудов ангажимент на пълен работен ден;
 • Динамична и интересна работа в неправителствена организация с мотивиран и деен екип;
 • Възможности за допълнително обучение;
 • Социални придобивки.

Необходими документи за кандидатстване:

Автобиография, мотивационно писмо, препоръка от предишен работодател.

Моля, изпратете документите си на e-mail адрес: mariana.racheva@sosbg.org. Краен срок за подаване: 30 октомври 2021 г.

Лице за контакт Мариана Рачева – телефон 0886 255 488.

Ще се свържем само с избраните кандидати.

Моля, при кандидатстване за работа да представяте само следните лични данни: имена, е-мейл адрес и телефон. Тези данни са необходими за осъществяване на контакт с Вас, както и евентуално във връзка с подготовка на проект на трудов договор, предлагане на оферта и други подобни преддоговорни отношения. Уведомяваме Ви, че всеки носител на непотребни лични данни ще се третира по начин, че те да не могат да се обработват непозволено.

X