SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

Сдружение SOS Детски селища България

Търси да назначи

СОЦИАЛЕН РАБОТНИК В
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА гр. Велико Търново

                                                                                       ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА

 

Сдружение SOS Детски селища България е част от голямото международно семейство SOS Children’s Villages International, което се грижи за близо 2,500,000 деца в 135 страни по света.

В България Сдружението започва дейността си през 1990 г.

В продължение на повече от четвърт век SOS Детски селища България осигурява семейство и здравословна среда за развитието и израстването на деца, лишени от родителска грижа или в риск да загубят закрилата на своите родители. Сдружението предлага семеен тип грижа и подкрепа на семейството и активно се застъпва за правата на децата и младежите.

 

Цел на позицията:

  • Осъществява пряка социална работа с потребителите на Центъра за обществена подкрепа в съответствие с планираните социални услуги;
  • Като част от екипа на Центъра за обществена подкрепа участва в планирането на социалните услуги и дейности.

От избрания кандидат ще очакваме да:

  • Работи като водещ на случай, предоставя и организира необходимите социални услуги;
  • Документира предоставянето на социалните услуги;
  • Осъществява консултативна дейност, включително в дома на потребителите;
  • Организира и води групова работа с деца и семейства.

Изискванията ни към кандидатите са:

  • висше образование –социални дейности, социална педагогика
  • готовност и умения за работа с деца и семейства в риск, както и за мобилна работа
  • умения за работа и готовност за работа с маргинализирани групи и деца с различен етнически произход

Трудов стаж по специалността или в сферата на социалната работа  е предимство.

Работата е интересна и динамична. Като нов член на екипа ще започнете с въвеждане в спецификата на работа в нашата организация и ще се запознаване с конкретните изисквания към позицията.

Сдружението осигурява ежемесечни супервизии и минимум един път в годината обучение по теми, съобразени с професионалните потребности на сътрудниците.

Организацията оценява, стимулира и подкрепя всеки сътрудник в стремежа му да се развива и израства професионално.

Ще имате пълната подкрепа на ръководството и екипа.

Работно време: Пълен работен ден за календарната 2022 година, стандартно работно време.

Място на работа: гр. Велко Търново, ул. Димитър Найденов № 4

Необходими документи за кандидатстване: Автобиография, мотивационно писмо, копие от диплом за завършена образователна степен и/или допълнителни квалификации/специализации.

Позициите са отворени за служители на Сдружението и за кандидати извън организацията.

Краен срок за подаване на документи до 05.12.2021 г. на e-mail адрес: albena.dobreva@sosbg.org

Лице за контакти във В.Търново: Албена Добрева, мобилен телефон  0876- 999545

Ще се свържем само с избраните кандидати.

Конфиденциалността на всички кандидатури е гарантирана по смисъла на ЗЗЛД.

X