SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Кампании

Търсят се приемни семейства за София и за SOS Детско селище Трявна

Търсят се приемни семейства за София и за SOS Детско селище Трявна

SOS Детски селища България търси приемни родители за София и за SOS Детско селище Трявна.

SOS Детски селища предоставя приемна грижа чрез общността на SOS приемни семейства в София, Перник, Брезник, Велико Търново, Габрово, Трявна и SOS Детско селище Трявна. Деца, разделени от родителите си, растат в семейство, в среда на любов, доверие и сигурност. Децата посещават местните училища и детски градини и са включени в естествената си детска среда и местната общност. С тях работят квалифицирани екипи от социални работници, педагози, психолози, психотерапевти и логопеди, които подпомагат тяхното развитие и техните SOS приемни родители.

В момента търсим приемни семейства за София и за SOS Детско селище Трявна

Желаещите да станат такива, могат да бъдат:

  • семейства
  • семейни партньори или
  • самостоятелни кандидати,

които искат да отглеждат приемни деца и да предлагат услугата „приемна грижа“ в собствените си домове в София или в еднофамилните къщи в SOS Детско селище Трявна.

На приемните родители SOS Детски селища България предлага:

  • Начално и периодично поддържащо обучение;
  • Консултиране, подкрепа и супервизия (индивидуална и групова);
  • Помощ от квалифицирани семейни помощнички (детегледачки);
  • Материална подкрепа за подготовка на пространството в дома за прием на дете;
  • Допълнителна ежемесечна материална подкрепа за успешно развитие на децата, настанени в приемното семейство;
  • Услуги за децата, настанени в приемните семейства, подпомагащи пълноценно детското развитие чрез SOS Център по Приемна грижа и SOS Консултативен център – педагогическо консултиране и подкрепа, психологическа и психотерапевтична подкрепа, групова и индивидуална работа, професионално ориентиране и консултиране и др..

При интерес можете да се обърнете към Гергана Видинова, Ръководител на SOS Център по Приемна грижа в София – 0893 514 913,  gergana.vidinova@sosbg.org 

Повече за приемната грижа, която сдружение SOS Детски селища България предоставя:

Сдружение SOS Детски селища България е първата организация в страната, която предоставя директна грижа за деца в риск. За първи път след демократичните промени Сдружението предлага алтернатива на институционалната грижа за деца – грижа в SOS семейство.

Първите приемни семейства на организацията са били в SOS детските селища в Трявна и в Дрен. Впоследствие грижата за деца се промени и организацията разшири своята мрежа от приемни семейства. Днес SOS Детски селища България предоставя приемна грижа чрез 66  приемни семейства в Трявна, Габрово, Велико Търново,  София, Перник и Брезник.

Често ни задават въпроса с какво се отличават SOS приемните семейства от другите приемни семейства? Ние съпровождаме приемните родители през целия им път от кандидатстването като приемно семейство до същинската работа като приемен родител. Ние сме до тях във всеки важен момент – напасването и настаняването на децата. Силната ни страна е работата в екип с приемните семейства – тя започва от обучението, професионалната подкрепа и супервизията, до свободното време и предоставянето на заместваща грижа за настанените деца. Стимулираме развитието на потенциала на всяко дете, като осигуряваме извънкласни дейности, организираме детски летни и зимни лагери, работа със  специалисти по детско развитие и материална подкрепа. 

Сдружение SOS Детски селища България е партньор на Столична община и Агенцията за социално подпомагане по проект „Приеми ме 2015“.