SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

 SOS Детски селища България търси да назначи СЪТРУДНИК, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ – Социален работник ЗМБ в Звено Майка и бебе

 гр. Габрово

 От Вас се очаква:

 • Да осъществявате пряка социална работа с потребителите на социалната  услуга.
 • Да осъществявате контакти с организации и институции, имащи отношение към подкрепа и защита най-добрия интерес на потребителите на услугата
 • Да създавате организация за поддържане на домакинското ежедневие
 • Да работите за предотвратяване на социалната изолация на двойката – майка и дете и в подготовката им за успешно социално интегриране.
 • Да участвате активно във всички дейности на Звено майка и бебе и да изпълнявате други дейности, възложени от ръководството

Предлагаме:

 • Динамична и интересна работа в неправителствена организация с мотивиран и деен екип
 • Възможности за допълнително обучение и професионално развитие в рамките на организацията
 • Коректни трудови отношения

Изисквания към кандидатите:

 • Висше образование в областта на социалните и педагогическите науки
 • Познаване психология на развитие на детето, потребности, механизми за удовлетворяване на , правата на детето и механизми за защита, възпитание на детето
 • Познаване на характеристика на семейството, функциите на родителите, семейни отношения, стилове на възпитание.
 • Умения за работа в екип
 • Добро познаване на социалното законодателство в сферата на услугите за деца
 • Компютърни умения /Microsoft Office, Internet/ и владеенето на английски език са предимство.
 • Готовност за работа на смени по график

Необходими документи за кандидатстване:

 • Автобиография
 • Мотивационно писмо
 • Копие от диплом за завършена образователна степен и допълнителни квалификации
 • Препоръка от минала месторабота

Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Позициите са отворени за служители на Сдружението и за кандидати извън организацията.

Срок за подаване на документи: 20 януари 2021 г.

Е-мейл адрес: svetla.mogilanska@sosbg.org

Моля при кандидатстване за работа да представяте само следните лични данни: имена, е-мейл адрес и телефон. Тези данни са необходими за осъществяване на контакт с Вас, както и евентуално във връзка с подготовка на проект на трудов договор, предлагане на оферта и други подобни преддоговорни отношения. Уведомяваме Ви, че всеки носител на непотребни лични данни ще се третира по начин, че те да не могат да се обработват непозволено.

X