SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Сдружение SOS Детски селища България

Търси да назначи

СЪТРУДНИК, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ –  ВЪЗПИТАТЕЛ

в Център за настаняване от семеен тип за деца от 14 до 18 г.

(SOS Младежки дом)

гр. София

 

От Вас се очаква:

 • Да осъществявате пряка социална и педагогическа работа с юношите, настанени в ЦНСТ;
 • Да осъществявате контакти с организации и институции, имащи отношение към развитието на децата и защита на най-добрия им интерес;
 • Да създавате организация за поддържане на домакинското ежедневие;
 • Да организирате свободното време на децата.
 • Да участвате активно във всички дейности на ЦНСТ и да изпълнявате други дейности, възложени от ръководството.

Предлагаме:

 • Динамична и интересна работа в неправителствена организация с мотивиран и деен екип
 • Възможности за допълнително обучение и професионално развитие в рамките на организацията
 • Социални придобивки

Изисквания към кандидатите:

 • Висше образование в областта на социалните и педагогическите науки
 • Познаване особеностите на юношеската възраст и професионален опит в работа с юноши (младежи и девойки)
 • Умения за работа в екип
 • Добро познаване на социалното законодателство в сферата на услугите за деца
 • Готовност за работа на смени по график
 • Компютърни умения /Microsoft Office, Internet/ и владеенето на английски език са предимство.

Необходими документи за кандидатстване:

Мотивационно писмо

Автобиография

 

Лице за контакт: Анелия Рогелова, e-mail: anelia.rogelova@sosbg.org, тел. 02 818 49 36

Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Моля, при кандидатстване за работа да представяте само следните лични данни: имена, е-мейл адрес и телефон. Тези данни са необходими за осъществяване на контакт с Вас, както и евентуално във връзка с подготовка на проект на трудов договор, предлагане на оферта и други подобни преддоговорни отношения. Уведомяваме Ви, че всеки носител на непотребни лични данни ще се третира по начин, че те да не могат да се обработват непозволено.

X