SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

РЪКОВОДИТЕЛ (СПЕЦИАЛИСТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ)

РЪКОВОДИТЕЛ (СПЕЦИАЛИСТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ)

РЪКОВОДИТЕЛ (СПЕЦИАЛИСТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ) – 

на два Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи

(SOS Младежки дом)

гр. София

 

От Вас се очаква:

 • Да организирате функционирането на услугата Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) към нашата Програма „SOS Детско селище София“, която се реализира в два центъра – SOS Младежки дом „Мечтатели“ и SOS Младежки дом „Приятели“.
 • Да ръководите, организирате и контролирате дейността и пряката работа на сътрудниците  в ЦНСТ.
 • Да осъществявате връзка с държавни и обществени организации, имащи отношение към работата с деца и младежи и защита на най-добрия им интерес.
 • Да осъществявате пряка социална и педагогическа работа с децата и юношите, настанени в ЦНСТ.
 • Да организирате и да участвате активно във всички дейности на ЦНСТ и други проекти SOS Детски селища България.

Предлагаме:

 • Динамична и интересна работа в международна неправителствена организация с многогодишен опит и традиции, мотивиран и деен екип.
 • Възможности за професионално развитие и за допълнително обучение в рамките на организацията.
 • Добро възнаграждение и социални придобивки.

 

Изисквания към кандидатите:

 • Висше образование в областта на социалните и педагогическите науки
 • Трудов стаж по специалността в подобна сфера мин. 5 години
 • Управленски опит и умения за мотивиране на  екип
 • Добро познаване на социалното законодателство в сферата на услугите за деца
 • Познаване особеностите на юношеската възраст и професионален опит в работа с юноши
 • Компютърни умения /Microsoft Office, Internet/ и владеене на английски език ще бъдат допълнително предимство.

 

Необходими документи за кандидатстване:

Мотивационно писмо

Автобиография

Срок за подаване на документите: 31 януари 2020

 

Позицията е отворена за служители на Сдружението и за кандидати извън организацията.

 

Лице за контакт: Анелия Рогелова, e-mail: anelia.rogelova@sosbg.org, тел. 02 818 49 36

Ще се свържем само с одобрените кандидати.

 

Моля, при кандидатстване за работа да представяте само следните лични данни: имена, е-мейл адрес и телефон. Тези данни са необходими за осъществяване на контакт с Вас, както и евентуално във връзка с подготовка на проект на трудов договор, предлагане на оферта и други подобни преддоговорни отношения. Уведомяваме Ви, че всеки носител на непотребни лични данни ще се третира по начин, че те да не могат да се обработват непозволено.

X