SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Сдружение SOS Детски селища България

Търси да назначи

ПСИХОЛОГ

в ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА „ВЯРА“ –  град ГАБРОВО

Място на работа: гр. Габрово

Цел на позицията: 

 • Предоставя професионална психологическа подкрепа и консултации на деца и семейства

Основни задължения: 

 • Реализира диагностична дейност;
 • Осъществява предоставянето на психологическо консултиране;
 • Организира и води групова работа с деца и семейства, клиенти на ЦОП;
 • Работи като водещ на случай;
 • Изготвя психологическа оценка по насочените от социалните работници случаи;
 • Участва в планирането на социалните услуги и дейности в центъра.

Задължителни изисквания към кандидатите:

 • Висше образование – психология;
 • Минимален трудов стаж по специалността – 1 година;
 • Готовност и умения за работа с деца и семейства в риск, както и за мобилна работа на терен;
 • Добро познаване на социалното законодателство в сферата на социалните услуги за деца;
 • Готовност за работа с маргинализирани групи и деца с различен етнически произход;
 • Компютърна грамостност /Microsoft office, Microsoft teams/;
 • Свидетелство за управление на МПС /активен шофьор/.

Организацията предлага:

 • Трудов ангажимент на пълен работен ден;
 • Динамична и интересна работа в неправителствена организация с мотивиран и деен екип;
 • Възможности за допълнително обучение;
 • Социални придобивки.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо;
 • Препоръка от предишен работодател.

Краен срок за подаване на документи до 29.10.2021 година на e-mail адрес: svetla.mogilanska@sosbg.org

Ще се свържем само с избраните кандидати.

Моля, при кандидатстване за работа да представяте само следните лични данни: имена, е-мейл адрес и телефон. Тези данни са необходими за осъществяване на контакт с Вас, както и евентуално във връзка с подготовка на проект на трудов договор, предлагане на оферта и други подобни преддоговорни отношения. Уведомяваме Ви, че всеки носител на непотребни лични данни ще се третира по начин, че те да не могат да се обработват непозволено.

X