SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Проект за застъпничество и подкрепа на напускащите и напусналите грижа от 14 до 29 годишна възраст в България

Проект за застъпничество и подкрепа на напускащите и напусналите грижа от 14 до 29 годишна възраст в България

„От грижа към самостоятелност: права и потребности на младежите, напускащи и напуснали грижа в България от 14 до 29 годишна възраст“

 

Описание на проекта:

В края на 2017 г., Сдружение SOS Детски селища България започна работа по проект за застъпничество и подкрепа на напускащите и напусналите грижа в България. Неговата обща цел е да подобри шансовете за пълноценен самостоятелен живот на младите хора, напускащи и напуснали алтернативна формална грижа в България, така че те да реализират всички свои права без дискриминация и при равни възможности с младежите, отраснали в биологично семейство.  Застъпническият проект е насочен към положителна промяна за създаване на нова законова и политическа рамка за подкрепа на младежи, напускащи и напуснали формална грижа на възраст от 14 до 29 годишна възраст.  Застъпническите дейности ще са въз основа на социологическо проучване  и публикация и ще са насочени към положителни промени за създаване на нова законова и политическа рамка за подкрепа на младежите от целевата група.

През 2019 г. Сдружението проведе национално представително  социологическо проучване и публикува обширен доклад с резултатите от изследването с цел да предложи препоръки, основани върху данни и резултати за създаване на нова законова и политическа рамка за подкрепа на младежите, които започват своя самостоятелен живот след грижа.

Изследването и неговите изводи и препоръки се базират на проведените:

  • – 5 дискусии във фокус групи;
  • – 28 полу-структурирани интервюта;
  • – 15 наблюдения на различни видове услуги в четири изследвани региона;
  • – количествени проучвания.

Запознайте се с изследването „От грижа към самостоятелност: права и потребности на младежите, напускащи и напуснали алтернативна грижа в България“