SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

ТЪРСИМ

 

ОФИС МЕНИДЖЪР

към Сдружение SOS Детски селища България, 

Национален офис, гр. София

 

„Лесно е да правиш добро, когато помагат мнозина“. Това са думи на основателя на организацията SOS Детско селище – Херман Гмайнер. И днес, за реализацията на добрата социална кауза са ни нужни усилията на много хора с различни умения и професионален опит.

Търсим динамичен и акуратен човек, за когото организационната работа е стимул и призвание; човек с пъргав ум, комбинативна мисъл и позитивна нагласа; човек, който умее, както да работи със съвременните дигитални технологии и да обработва документи, така и да общува с хора и за когото социалните предизвикателства на съвремието ни не са чужди.

Ако Вие имате желание да се присъедините към каузата на SOS Детски селища като заемете позицията Офис мениджър, основните Ви ангажименти ще бъдат:

  • Планиране, организиране, координация и контрол на цялостната административна, техническа и логистична дейност на Националния офис, в т.ч. документооборот и управление на архив, организация и подкрепа на дейността на Управителния съвет и Общото събрание на Сдружението;
  • Техническо и комуникационно обслужване и подкрепа на дейностите на Националния офис и Програма SOS Детско селище София- Перник-Дрен, в т.ч. управление на сграден фонд и автомобилния парк на Национален Офис, координатор снабдяване и логистика.
  • Ръководство на дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в Националния офис на Сдружението и координация на дейността в останалите структурни звена.

Очакваме от кандидатите да имат:

  • Образователен ценз в сферата икономика и организация на труда, Управление на човешките ресурси, Бизнес администрация или друго подходящо за позицията;
  • Трудов стаж по специалността – над 3 години;
  • Умения за работа и обработка на бази данни и документи;
  • Много добри компютърни умения (MS office package);
  • Да владеят отлично английски език;
  • Правоспособност за управление на МПС, категория В.

Работата, която предлагаме, ще ви направи част от значими социални инициативи, а Вашият труд ще бъде принос за тяхната реализация.

Ще имате възможности за професионално развитие и израстване –  организацията ни предлага, оценява и стимулира инициативи на сътрудниците си за придобиване на допълнителни квалификации.

При нас можете да разчитате на коректни трудови отношения, адекватен преглед на заплащането съгласно постигнатите резултати и социални придобивки.

Ще  имате пълната професионална подкрепа на колегите от целия екип на Сдружението.

Работното време е стандартно, с частична възможност за работа от разстояние.

Работно място – гр. София, кв. Овча купел, ул. Паскал Тодоров 8А

Краен срок за кандидатстване 09 октомври 2023 година.

Позицията е отворена за служители на Сдружението и за кандидати извън организацията.

Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Необходимите  документи за кандидатстване са автобиография, мотивационно писмо и препоръка от минала месторабота.

Моля, изпратете документите си на e-mail адрес: anelia.rogelova@sosbg.org

Конфиденциалността на всички кандидатури е гарантирана по смисъла на ЗЗЛД.

X