SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Звездите и децата

12/09/2018 – Летните приключения за деца и родители, организирани от екипа на SOS Центъра ни за обществена подкрепа в Габрово продължават. В края на август децата и родителите, които SOS Центърът подкрепя, бяха пленени от безкрайността на времето и вселената в Звездната зала на Планетариум –Габрово.

С нескрито любопитство наблюдаваха небесни обекти и явления – движението на слънцето, съзвездия и мъглявини близки до реалността. Окрилени от видяното, малчуганите продължиха по горската пътека до високо скално плато, където се намират разкопките на крепостта Градище. Всички се зарадваха на красивия панорамен изглед към град Габрово. Направиха си снимка за спомен и поеха по обратния път.

X