SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Знаете ли какво знае за трафика на хора вашето дете?

13/09/2018 – Малко преди да започне лятната ваканция екипът на проект „Светулка – освети мрака. Проект за превенция трафика на деца“ проведе анкети сред учениците от 4-ти и 5-ти клас в училища в София, Перник, Габрово и Дебелец. Целта на специално разработените анкети беше да разберем дали и до каква степен децата осъзнават какви са рисковете да станат жертва на трафик, дали могат да разпознаят една рискова ситуация и дали могат да реагират правилно. Техните отговори ни послужиха като отправна точка за това върху какви теми да наблегнем при разработването на обучителните модули на програмата.

Оказва се, че децата знаят доста неща за трафика на хора, включително и това, че трябва да бъдат предпазливи с непознатите. Също така стана ясно, че по-голяма част от учениците свързват попадането в трафик с физическо отвличане и трудно възприемат идеята, че познат или дори приятел може да ги въвлече в опасна ситуация. Именно това ни даде основание да поставим акцента върху методите за трафикиране. За децата е важно да разберат, че в днешно време насилствените методи за въвличане на жертви се използват все по-рядко.

Много от анкетираните деца споделиха, че биха се обърнали към учител, ако имат съмнения, че техни приятели или съученици са в риск от попадане в трафик. Това е и причината да обърнем специално внимание върху работата с учителите преди те да започнат обученията по трафик с децата. Разбира се, по-голяма част от децата са казали, че биха споделили със своите родители, а това означава, че родителите вероятно също биха имали полза от провеждане на разговори или обучения по темата.

Проведената анкета също така отчете, че доста голям процент от децата не са сигурни дали разполагат с достатъчно знания и информация, за да се предпазят. Именно това ще бъде целта на обученията, които ще започнат през новата учебна година в 12 пилотно избрани училища в различни градове на страната. Чрез специално разработената обучителна програма ще предоставим на учениците практическа, полезна информация по темата за трафика на деца, поднесена по интерактивен начин, така че да достигне до тях лесно и разбираемо.

 

X