SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Зимата ухае на снежинки

21/12/2020 – Деца от приемните ни семейства в SOS Детско селище Трявна, както и деца, които подкрепяме чрез SOS Центъра ни за обществена подкрепа в Трявна, се включиха в  конкурса за детска рисунка или картичка на тема „Зимата ухае на снежинки“.

Конкурсът беше насочен към всички деца и младежи на територията на Община Трявна и имаше за цел да провокира творческото мислене у подрастващите. Участниците бяха ангажирани в дейност, която ги насочва към положителен модел на поведение. Организатор на конкурса беше Община Трявна и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Конкурсът беше индивидуален и всяко дете можеше да участва с една рисунка и една картичка. Крайният срок за изпращането на картичките и рисунките беше 17 декември. Тричленно жури ще разгледа картичките и ще награди отличилите се, а най-добрата творба ще влезе и в новогодишния календар на комисията за 2022 г.

X