SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Здравето е за всеки

08/11/2018 – На 17 октомври в SOS Центъра ни за обществена подкрепа в Перник се проведе обучение на тема „Здравословно приготвената храна – успешен старт за нашите деца“. Инициативата е в рамките на проекта „Здравето е за всеки“, който изпълняваме в партньорство с „Джонсън и Джонсън“.

Обучението е трето по реда си и в него се включиха родители, които са присъствали и на предишните теми. Те изразиха задоволството си, че имат това пространство, в което да се видят, да поговорят за сериозните неща, но и да се посмеят заедно. Обучението премина под формата на забавни задачи, които се поставяха пред групата. Най-интересно бе как от списък с продукти участниците избраха своите, за да направят една виртуална здравословна гозба за децата си. Това отвори дискусията за начина на готвене, за различните традиции във всяко семейство, за традиционните български вкусове и за модерните „бързи“ храни.

В заключение участниците в обучението си пожелаха следващия път, когато се отвори такава тема да могат не само да говорят, но и да сготвят нещо заедно като един истински екип.

X