SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Застрахователна компания „Булстрад“ осигури забавни ребол игри за младежите от SOS Младежки домове във Велико Търново

13/11/2019 – На 25 октомври по традиция се проведе ежегодната среща със забавно-състезателен  характер между служители на застрахователна компания „Булстрад“ и младежите и девойките от младежките ни домове и малкия ни семеен дом във Велико Търново под надслов „Направи добро за дете“. За разлика от миналата година, когато преобладаваха спортно-рoлеви игри по туристическо ориентиране на открито, тази година младежите предложиха екипни състезания по ребол в специализирана закрита база, намираща се една  живописна местност в близост до историческата жп гара „Трапезица“.

Пътуването до базата на цялата група от 30 човека беше организирано с любезното съдействие на всички участващи служители от  застрахователната компания. Инструктори на фирма „XLand“ проведоха обстоен инструктаж за строгите мерки за безопасност по време на игра, забранени похвати и правила на играта, като особено внимание беше обърнато на задължителното носене на предпазната каска при пряко навлизане на  територията на „бойния“ терен. След като се снабдиха с предпазни жилетки, каски и пушка-маркер с личен боекомплект от 60 топчета, младежите нямаха търпение да влязат в оспорвана битка. Разделиха се по 5 души в отбор – двама възрастни и трима младежи и играта започна по предварителен график за взаимна елиминация. Проведоха се над 15 игри в ожесточена надпревара, докато накрая беше излъчена групата победител. Г-н  Бойко Цветков направи много впечатляващи снимки на ентусиазираните участници в най-трудните сражения за челното място. Накрая всички поздравиха отбора победител и се включиха в организираната почерпка – сладкиши, кола и шоколад.

Специални благодарности бяха поднесени на участвалите служители от застрахователна компания  „Булстрад“, която осигури необходимите финансови средства и превърна един обикновен петъчен следобед в щастлив празник на грейналите детски усмивки.