SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Защото е важно гласът на младежите да се чува

Аз съм от значение

30/11/20202 – На 27 ноември младежи от Програмата ни “Начало на самостоятелен живот” се включиха в провеждането на онлайн консултация във формата на фокус група с УНИЦЕФ. Целта на тази консултация беше младите хора да дадат своето мнение за новата стратегия за закрила на детето за периода 2021-2030 г.

Документът се разработва при широк консултативен процес, включително със самите младежи, които имат възможност да участват в решения, свързани с тяхното благоденствие и проблемите, засягащи техния живот, които са предмет на тази стратегия, както и положителното им влияние в общността им.

Младежите отговаряха на въпроси като: Какво означава за един млад човек да се чувства защитен и в безопасност?, Какви са най-сериозните проблеми, с които се сблъскват младите хора?, Кои младежи са най-уязвими?, Как младежите виждат своята роля за подобряване на своя живот, както и живота на своите връстници?

Получената обратна връзка ще бъде разгледана, съгласувана със събраните мнения и препоръки и от други младежи от различни страни и включена със съответната тежест във финалната ревизия на документа.

X