SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Започват обученията за служители, пряко полагащи грижа за деца и професионалисти, които работят с деца в грижа по проект „Сигурна среда, успяващи деца“

17/05/2021 – Сдружение SOS Детски селища България започва провеждането на обучения за служители, пряко полагащи грижа за деца и професионалисти, които работят с деца в грижа по проект „Сигурна среда, успяващи деца. Въвеждане в различните форми на алтернативна грижа на подход за работа с деца, съобразен с преживяна травма“

На участниците в обученията ще бъде предоставено разработеното по проекта Ръководство за прилагане на подход за грижа, съобразен с преживяна травма, върху чиито основни принципи и концепции се базират и обученията.

Обученията ще се проведат в два модула, между които има период от 1-2 месеца, като от участниците се очаква да присъстват и на двата модула, с цел да получат пълноценно обучение, както и сертификат.

Основните акценти от Модул 1 включат:

  • Разбиране и дефиниция за преживяна травма, еко-модела на Юри Бронфенбренер;
  • Реакции и отговори към травмата – неврологични, биологични, психични; преживяване на комплексна травма; травма в детска възраст и развитието на мозъка;
  • Поливагалната теория на д-р Стивън Порджес;
  • Прозорец на толерантността на Дан Сийгал;
  • Ментализация на Питър Фонаги;
  • Приспособена грижа за деца;
  • Травмата в контекста на привързаността, връзките и взаимоотношенията.

Проектът и обученията са разработени с цел да окажат подкрепа на пряко полагащите грижа за деца за въвеждане и прилагане на практики за работа, съобразени с преживяна травма в детска възраст. Обученията са особено подходящи за:

– приемни родители;

– социални работници;

– възпитатели, професионалисти, работещи в ЦНСТ;

– други професионалисти, работещи с деца в грижа или деца в риск.

 

Ръководството и обученията са разработени от Център за върхови постижения в грижата и закрилата на деца (CELCIS – https://www.celcis.org ) в партньорство с екипите на сдружения SOS Детски селища в България, Белгия, Сърбия, Хърватска, Унгария, Гърция и SOS Children`s Villages International.

Обученията ще се проведат на следните дати и градове:

Група Модул 1 Град Модул 1 Модул 2 Град Модул 2
Група 1: 12-14.05.2021 Трявна 21-23.07.2021 Трявна
Група 2: 26-28.05.2021 София 08-10.09.2021 София
Група 3: 09-11.06.2021 София 06-08.10.2021 София
Група 4: 16-18.06.2021 Велико Търновo 01-03.09.2021г  Велико Търново
Група 5: 14-16.07.2021 Габрово 13-15.10.2021г  Габрово
Група 6: 07-09.07.2021 София 09-11.11.2021 София

 

За повече информация и записване, моля свържете се с:

Деница Аврамова, denitsa.avramova@sosbg.org , тел. 0876110682

Марин Зарков, marin.zarkov@sosbg.org , тел. 0885999535

 

X