SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Започна регистрацията за заключителната конференция по проект „Сигурна среда, успяващи деца“

11/05/2022 – На 9 юни 2022г. от 09:00-13:30 часа в Зала София, Гранд хотел София ще се проведе заключителна конференция по проект „Сигурна среда, успяващи деца“.

Проектът се реализира в периода 2020-2022 с основна цел да представи и въведе подход за грижа в услугите за деца, съобразен с преживяната травма, така че децата и младите хора да бъдат по-добре подкрепени и да се увеличат възможностите за реализиране на техния потенциал. В партньорство с международната организация SOS Children`s Villages International и Центъра за върхови постижения в грижата и закрилата на деца, Шотландия (CELCIS) бяха разработени ключови Практическо ръководство за травма ориентирана грижа, Ръководство за организационно развитие, Обучителна програма за специалисти, работещи с деца в грижа и онлайн курс за травма информирана грижа.

По време на конференцията ще имаме възможност да:

  • Изслушаме младите хора, живели в грижа и техните ключови послания, както и техния опит в участието им в различните дейности по проекта (напр. в ролята им на съ-обучители в реализираните обучения по проектаt).
  • Представим резултати и обратна връзка от реализираните обучения за травма информирана грижа и други постигнати резултати в областта на развитието на капацитет и повишаване на информираността относно травмата и въздействието й върху развитието на децата и младежите.
  • Да чуем водещи експерти в областта на неврологичното развитие при децата, както и експерти, които ще представят информация относно необходимостта от прилагане на травма информирана грижа.

Вярваме, че срещата ще бъде полезна и ще провокира ценна дискусия относно грижата за деца, преживели травма и потребностите на специалистите, които работят с тях по отношение на ресурси, знания и умения.

Участието Ви е от изключителна важност за нас, поради което Ви молим да се регистрирате  на следния адрес:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfv_16Hk30h0fxfAHsbQMRaO4FTI-bxPnROEkhPRujhH_5oBg/viewform

Очакваме Ви!