SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Заключителна конференция „Сигурна среда, успяващи деца“

 10/06/2022 – На 9 юни в Гранд хотел София се проведе заключителната конференция по проект „Сигурна среда, успяващи деца. Въвеждане в различните форми на алтернативна грижа на подход за работа с деца, съобразен с преживяна травма“.  Целта на конференцията беше да представи резултати и обратна връзка от реализираните обучения за травма информирана грижа и други постигнати резултати в областта на развитието на капацитет и повишаване на информираността относно травмата и въздействието й върху развитието на децата и младежите.

Конференцията бе открита от Валерия Георгиева, Национален изпълнителен директор на сдружение SOS Детски селища България, а приветствени слова поднесоха Жулиета Върлякова, Заместник-министър на Министерството на труда и социалната политика и Веселин Комитов, Председател на Управителния съвет на Сдружението.

Нина Тодорова, Ръководител на SOS Обучителния център към Сдружението, направи обзор на проекта, който се реализира в периода 2020-2022 с основна цел да представи и въведе подход за грижа в услугите за деца, съобразен с преживяната травма, така че децата и младите хора да бъдат по-добре подкрепени и да се увеличат възможностите за реализиране на техния потенциал. Тя отбеляза, че в партньорство с международната организация SOS Детски селища и Центъра за върхови постижения в грижата и закрилата на деца, Шотландия (CELCIS) са разработени ключови Практическо ръководство за травма ориентирана грижа, Ръководство за организационно развитие, Обучителна програма за специалисти, работещи с деца в грижа и онлайн курс за травма информирана грижа.

По време на конференцията чухме водещи експерти в областта на неврологичното развитие при децата. Лубош Тибенски, психолог и регионален съветник алтернативна грижа към Международната организация SOS Детски селища, имаше видео презентация „Травма-информирана грижа, същност и принципи“,  а д-р Галина Маркова, Ръководител Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, презентира „Методът  АМБИТ“.

В рамките на конференцията изслушахме и младите хора, живели в грижа и техните ключови послания, както и техния опит в участието им в различните дейности по проекта (напр. в ролята им на съ-обучители в реализираните обучения по проекта).

В конференцията взеха участие над 80 души от цялата страна, включително младежи, напуснали грижа, държавни институции, общини, доставчици на социални услуги, приемни родители и експерти.