SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Заключителна конференция по проект „Пътеки към свободата: Овластяване на младежи от алтернативна грижа да заживеят самостоятелно и пълноценно“

17/10/2022 – На 20 октомври 2022 г. от 10:00-16:00 часа в зала Да Винчи, Гранд хотел Милениум София ще се проведе Заключителна конференция по проект „Пътеки към свободата“.

На заключителната конференция ще Ви запознаем с постигнатите резултати, като особен фокус ще бъде поставен върху разработената по проекта нова социална услуга за подкрепа на младежи и стандартите за нейното качество. Ще имаме възможност да чуем мнението и посланията на младите хора, живели в алтернативна грижа, както и техния опит при започване на самостоятелен живот.

Отделна сесия ще бъде отделена на проблемите и предизвикателствата от гледната точка на подкрепящите специалисти.

Проектът се осъществява в продължение на 36 месеца с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Целта на проекта е да овласти 210 младежи успешно да започнат самостоятелен живот след напускане на грижа, чрез предоставяне на нова социална услуга – „Подкрепа за независим и самостоятелен живот“. Новата социална услуга подкрепя младежите чрез индивидуален пакет дейности в шест области:

  • Продължаващо образование
  • Устойчива заетост
  • Редовен доход
  • Осигурено жилище
  • Грижа за здравето
  • Отговорност към собственото благополучие и емоционална стабилност

Вярваме, че ще ни бъде взаимно полезно да обменим опит по тази ключова тема и Ви каним да се регистрите за участие в Конференцията на адрес: https://forms.gle/YT3bjxWNSkqjjr4h7

С тази конференци поставяме и началото на кампанията „ПОЩЕНСКА КУТИЯ ЗА БЪДЕЩЕ“. Лице на кампанията е Гери Турийска, която чрез писмата на успешно реализирали се младежи, подкрепени от SOS Детски селища чрез финансираната от дарители програма „Начало на самостоятелен живот“, апелира към гражданите ДА НАПИШАТ ПИСМО ДО МИНИСТЪРА с молба за въвеждане на новата социална услуга в подкрепа на всички младежи, напускащи алтернативна грижа. 

 

X