SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

За психолога и децата от 148 ОУ „Професор доктор Любомир Милетич“

02/12/2020 – На 26 ноември психологът от SOS Центъра ни за обществена подкрепа „Шанс“ в София проведе тренинг в 148 ОУ „Професор доктор Любомир Милетич“ с ученици от първи „А” клас. Основната цел бе подобряване на взаимоотношенията в класа. Предварително бе получена заявка от ресурсния учител относно трудности с адаптацията на едно от децата. 

Тренингът стартира с определяне на общите правила за работа. Децата сами ги назоваваха с подкрепата на психолога. Работата продължи с упражнение за чувствата. Задачата бе „Кой как се чувства днес?” Последва прочит на откъс от приказката   „Грозното патенце”.  Децата бяха разделени на две групи, като трябваше да помислят по въпросите: „Защо и как тормозят патенцето?“ и „Какво изпитва патенцето?“  Учениците бяха много активни и в групата се наблюдаваше добра динамика. Накрая всяко дете имаше за задача да направи рисунка на  патенцето, което вече е щастливо.

Психологът затвори тренинга като използва релаксираща техника – прикани децата да се отпуснат и да затворят очи. Направи обобщение на цялостната работа на групата, като вербализира чувствата им и конкретизира преживяванията им. Подкрепи ги като изказа мнение, че са се справли отлично и им благодари за усилията по време на тренинга.

Работата с ученици от първи „А” клас на 148 ОУ „Професор доктор Любомир Милетич“ ще продължи и през следващите месеци.

X