SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

За и против видео игрите – онлайн дебат

12/05/2020 – На 27 април SOS Центърът ни за обществена подкрепа „Вяра“ в Габрово проведе онлайн дебат в Часа на класа  с деца от 7-ми клас на ОУ “Ран Босилек“ в гр. Габрово.

Дебатът беше осъществен чрез платформата Класрум по покана на класния ръководител и педагогическия съветник на училището. Темата на дебата беше „За и против видео игрите“, особено в ситуация  на дистанционно обучение. Целите бяха свързани с формиране на умения за изразяване на лична позиция, извеждане на идеи от участниците за осмисляне на свободното време, както и извеждане на опасности и рискове в интернет пространството.

Децата активно изразиха мнението си по темата, като изведоха ползите и негативите от видео игрите. Разгледани бяха всички варианти за осмисляне на свободното време: помощ в домашните дейности, четене на книги, разходки и др., както и отделяне на  разумно време за видео игри. Участниците изведоха въпроса за опасните игри в интернет като дадоха пример с играта Син Кит.

В края на дебата участниците стигнаха до заключението: От видео игрите може да има и ползи, когато се спазват разумни граници.

X