SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

За детски свят против насилието

25/11/2022 – SOS Консултативният ни център във Велико Търново отбелязва седмицата между двата световни дни против насилие над деца и жени – 19 ноември и 25 ноември с две събития. Тримата психолози от Центъра имаха живо предаване в местната кабелна телевизия „Видеосат“ В. Търново, в което споделиха с обществеността своята тревога за децата, с които се срещат и опитват да превържат невидимите им рани. Рани от вербалната агресия в училище, на улицата, и колкото и тъжно да е – в техните домове и семейства. Рани от дългогодишно неглижиране, от усещането, трайно пораснало в детските души, че са нежелани, необичани, недостойни, незаслужаващи. Споделиха своята тревога от факта, че над 30 процента от децата, дошли в Центъра, са се докосвали нееднократно до НАСИЛИЕТО, което оставя травма завинаги. Разказаха в ефир кои сме, къде сме, как децата и родителите могат да бъдат подкрепени, за да сложим заедно знак СТОП  пред насилието над деца.

На 24 ноември SOS екипът организира детска изложба „Не на насилието“. Поканихме всички деца, настанени в социални услуги във В. Търново да изразят на белия лист своите чувства, мисли, преживявания във връзка със седмицата против насилие над деца и жени. Над 30 момичета и момчета на възраст между  7 и 19 години  участваха с 34  свои творби. Поканихме г-жа Росица Димитрова, директор Дирекция Социални дейности в Община В. Търново, г-жа Мариета Гъркова, началник ОЗД В. Търново и г-н Иван Христофоров, директор на Програма Детско селище В. Търново – Габрово – Трявна да бъдат жури и да отличат девет най-добри рисунки. Затрудниха се над  детската  сила, внушение и прозираща болка. Светослав Стефанов, Габриела Костова и Мариела Димитрова са отличени на първо място в трите възрастови категории и получиха специални награди.

Всички момичета и момчета получиха интерактивни информационни листовки, екипите на  социалните услуги получиха разпечатани карти за работа с деца и емоции.

За вас, които четете, оставяме редовете, написани от шестнадесетгодишно момиче, живеещо в Кризисен център за момичета в село Балван.

Думи, които КРЕЩЯТ към нас, възрастните, специалистите, хората: „НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДЕЦАТА ДА ЗНАЯТ ТОВА“

Насилие. Когато Не Ти дава да излизаш. Крие Ти обувките.

Крие ключовете ! И Те бие! Без причина!

Блъска те и те обижда. Ти си такава – онакава!

Казва и разни други думи.

Насилие. Когато те кара насила.  Да се събличаш.

А ти не искаш!

Когато те заплашва. Ще те убие. Насилие.

Когато търсиш лекарска помощ.

А той не ти позволява. Да повикаш помощ!