SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

За децата и птиците

30/10/2019 – На 24 октомври в SOS Детско селище Трявна екипът на SOS Центъра ни за обществена подкрепа там, заедно с нашите приятели от Райфайзенбанк,  Национален парк „Централен Балкан“, ученици и преподаватели от ОУ „Проф. Пенчо Н. Райков“ и СУ „Петко Рачев Славейков в Трявна, както и деца, подкрепяни от SOS Центъра се включиха в съвместна инициатива, посветена на опазването на популациите от диви птици в местността.

Всички научиха от доброволците на парка за биоразнообразието на птиците в Централна Стара планина, тяхното размножаване, места на обитаване, начина на гнездене и хранене. Децата показаха завидни знания по темата и с интерес се включиха в инсталирането на хранилки за птици на територията на селището. Хранилките бяха подарък от г-н Диян Димитров, директор на клона на Райфайзенбанк в Габрово. Те ще осигурят храна и подслон за птиците в околността през зимния сезон. Инж. Генчо Илиев, директор на Национален парк „Централен Балкан“ връчи  тематични подаръци от екипа на Парка, които представят многообразието на животински и растителни видове в него.

Слънчевият и приятен ден, обагрен от топлите цветове на есента, допринесе за доброто настроение на всички.