SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

За да си съвсем самостоятелен, трябва да имаш и шофьорска книжка

23/11/2021 – Веско е още един от младите хора, с които се гордеем и които успяхме да подкрепим чрез проекта ни „Пътеки към свободата: Овластяване на младежи от алтернативна грижа да заживеят самостоятелно и пълноценно“.

Той е на 20 години и е израснал в град Попово. След завършване на средното си образование се мести във Велико Търново, където започва своя самостоятелен живот. За да бъде наистина самостоятелен, се изнася в самостоятелна квартира и започва работа в куриерска фирма „Спийди“.

Веско кандидатства за подкрепа по проекта ни „Пътеки към свободата“ на трети кръг и е одобрен за включване в курс за придобиване на свидетелство за правоуправление на МПС, категория В. Той вече успешно завърши курса и сега коментира: „Придобитата квалификация ще ми помогне да съм конкурентно способен. Благодаря на екипа, че повярва в мен и ми даде този шанс. Сега ставам още по-самостоятелен, защото вече имам и шофьорска книжка.“

Целта на проекта „Пътеки към свободата: Овластяване на младежи от алтернативна грижа да заживеят самостоятелно и пълноценно“ е да овласти 210 младежа, които напускат различни форми на алтернативна грижа, успешно да започнат самостоятелен живот чрез предоставяне на иновативна нова услуга – „Подкрепа за самостоятелен живот“. До момента сме подкрепили над 60 младежа. Подкрепата, от която младите хора се възползват, се осъществява чрез индивидуализиран пакет подкрепящи дейности и услуги с цел постигане на:

  • Продължаващо образование;
  • Устойчива заетост;
  • Редовен доход;
  • Осигурено жилище;
  • Добро здраве и отговорност за своето благополучие.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Сдружение SOS Детски селища България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

pathways to freedom logo

X