SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

You Eat We Give

05/09/2019 – You Eat We Give (Вие се храните, ние даряваме) под това мото ще тече кампанията ни със SENSE HOTEL SOFIA в подкрепа на младежите, които SOS Детски селища България подкрепя. През септември и октомври Sense Hotel Sofia, a Member of Design Hotels, ще дарява за всяко ястие по едно евро (или левовата равностойност на едно евро) на SOS Детски селища България, за да подпомогне кариерното развитие на младежите, обхванати в програмите на Сдружението.

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ СЕ ХРАНИТЕ СЪС SENSE HOTEL SOFIA