SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Вторият офис на SOS Консултативен център „Шанс“ стана на една година

21/02/2024 – На 17 февруари, в деня на Международния ден на добротата, вторият офис на SOS Консултативен център „Шанс“ в район Красно село, навърши една година откакто отвори врати.

В рамките на този период помогнахме на 75 деца, насочени от ОЗД Красно село и ОЗД Лозенец. Радваме се, че желаещите да ползват услугите на Центъра стават все повече. Нараства интересът към предоставяните услугите като психологично и логопедично консултиране. Увеличават се случаите за опосредстване на контакт между родител – дете. Увеличи се и екипът на Центъра, предвид нарастващия брой потребители, за да можем ние като специалисти да предоставяме по-качествена подкрепа.

За 2024 г. са предвидени много нови дейности, като изграждане на Контактен център и медиация. Очаква се формиране на екип по общностна работа, който да организира различни събития, дейности, обучения, както за потребителите на Центъра, така и за по-широката общественост.