SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

ВСИЧКИ ИМАМЕ ПРАВО ДА СЕ ЧУВСТВАМЕ В БЕЗОПАСНОСТ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ – ВСЯКО ДЕТЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ НАУЧЕНО НА ТОВА

17/09/2021 – На 09.09.2021г. SOS Обучителният ни център проведе обучение в гр. Брезник на тема „Рефлексия по работа с децата“ по Защитно поведение“. Участници бяха приемни семейства от гр. Перник и гр. Брезник,  родители от общността в гр. Брезник, които подкрепяме чрез SOS Центъра ни за обществена подкрепа в Перник, представители на ОЕПГ Перник, представители на ОЗД  Перник, педагогически съветник на училището в гр. Брезник и екипът на SOS центъра ни за обществена подкрепа в Перник. Всички те преминаха тридневно обучение по Защитно поведение и бяха сертифицирани.

Обучението цели да научим децата да познават границите на допустимото общуване с възрастни и да могат да кажат НЕ!, ако  не им харесва или се чувстват застрашени. Приемните родители усвоиха подходи на работа с децата, които да са им в помощ да се защитят в опасни ситуации на злоупотреба (особено сексуална) и да има на кого да кажат или да се обадят за помощ по най-бързия начин.

Обратната връзка от приемните родители бе, че предложения материал и техники за директна работа с децата ще им бъдат полезни и ще намерят веднага приложение при работата им с децата, а някои споделиха, че вече прилагат на практика знанията, придобити по време на обучението.  В края на заниманието бяха раздадени и специални сертификати за преминатото обучение.

ВСИЧКИ ИМАМЕ ПРАВО ДА СЕ ЧУВСТВАМЕ В БЕЗОПАСНОСТ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ

X