SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Все повече деца, преживели травма, се настаняват в SOS Младежките ни домове

19/02/2017 – През последните години в SOS Младежките домове на Сдружението се настаняват все повече младежи, които са преживели някакъв вид травма или са били подложени на малтретиране, пренебрегване и други травматични влияния. Тези деца и младежи изискват по-специфичен подход от страна на професионалистите, които работят с тях.

Ако професионалистите и грижещите се не обърнат достатъчно внимание на травматичната история на детето, те биха могли да изтълкуват погрешно реакцията срещу травмата като трудно поведение, поведенчески прояви, изоставане в развитието, дефицит на внимание или хиперактивност.

Децата, страдащи в резултат от травма, не могат напълно да се поддадат на интервенции, грижа и образование, докато не бъдат стабилизирани преди това.

Ето защо всички професионалисти, работещи с деца в алтернативна грижа, трябва да са наясно с понятието „травма в развитието“ и с последствията от травмата върху децата, за да могат да посрещнат техните потребности и да им помогнат да се възстановят. Създаването на безопасна среда на грижата безусловно е една от важните стъпки към създаването на изпълнен с обич дом за всяко дете.

SOS Детски селища България организира специални обучения на тема „Как се работи с деца, преживели травма“. Те бяха предназначени за всички екипи от SOS Младежките домове във Велико Търново и София, както и за приемните родители от SOS Детско селище Трявна. Обучението се проведе в периода 6-8 февруари от Любош Тибенски, психолог и съветник семеен тип грижа към Международната организация SOS Детски селища.

Основните цели на обученията бяха:

– адаптация на уменията за работа с младежи, които са преживели травма;

– разпознаване на характерните признаци за травма и съобразяване на социалната работа с младежите с тях;

– повишаване на знанията на полагащите грижа.

Обучението завърши с планове за конкретни действия, както от страна на екипите на SOS Младежките домове, така и на Ръководния екип на Сдружението. Обученията „Семеен тип грижа за деца с трудно поведение и преживяна травма“ се реализират по проект „Здравето е за всеки“, финансиран от Джонсън и Джонсън. Сдружението планира още обучения за повишаване на знанията и капацитета на своите екипи и професионалисти, които се грижат пряко за деца, за да се отговори най-пълноценно на променените нужди на децата и младежите в SOS Младежките домове.