SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Висока външна оценка за SOS Центъра ни Шанс

24/11/2020 – „Бяхме подкрепени, че сме добри родители“  – това споделят участници в проведената външна оценка на качеството на предоставяните социални услуги от SOS Центъра ни за обществена подкрепа „ШАНС“ и въздействието им върху общността.

Анализът е изготвен от екип на Фондация „Институт за социални услуги в общността” (ИСУО) по поръчка на Сдружение SOS Детски селища България и е направен въз основа на Доброволната Европейска рамка за качеството на социалните услуги и други европейски и български нормативни документи.

Обобщени изводи от външната оценка са:

  • Постигнато е високо качество на социалните услуги и пряката работа с деца и семейства – потребители на ЦОП „Шанс“ по отношение на достъпността, индивидуалния характер, всеобхватността, постигнатите резултати и участието на децата и родителите в процеса на подкрепа.
  • Висока оценка на работата по случай с деца и семейства, екипното взаимодействие и развитието на програми за подкрепа дават Отделите за закрила на детето, Столична община, столични училища.
  • Управлението на дейността на ЦОП „Шанс“, като част от Програма SOS Детско селище София-Перник, отговаря изцяло на европейските принципи за добро управление и на стандартите на „Методиката за условията и начина на предоставяне на социални услуги в ЦОП“.
  • Основната дейност на ЦОП „Шанс“ – работа по случай с деца и родители в риск – непрекъснато се разширява, като се трансформира в активна работа в общността – в училищна среда, на терен, в по-широка социална среда чрез програми за развитие, мобилна работа и дейности за застъпничество.
  • Екипът е мотивиран и допринася активно за реализирането на идеи за нови подходи и средства за подкрепа на целевите групи, с подкрепата на Програма SOS Детско селище София-Перник и Сдружение SOS Детски селища България.

„Обясниха ни какво е родителство, разбрах отговорностите на родителя, научих се да слагам граници, но и да давам топлота! След първия разговор, в който специалистът ме разплака, научих много за емоционалните преживявания в родителството, но и за справянето. Много сме благодарни на екипа на ЦОП „Шанс“, споделят родители, подкрепяни чрез SOS Центъра.

X