SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Вече девета поредна година SOS Детски селища България получава дарителски чек от Райфайзенбанк България в рамките на кампанията „Избери, за да помогнеш“

15/02/2018 – Проектът „Емоциите – спътник за цял живот“, с който кандидатствахме миналата година в дарителската платформа на Райфайзенбанк, адресира сериозен проблем – преодоляване на трудностите в емоционалното развитие. Емоционално-поведенческите трудности сред децата и юношите са в основата на проявяващите се все по-често отклонения в поведението им. Сред факторите, водещи до различни емоционално-поведенчески прояви, са липсата на социални умения поради неглижиране, раздяла в семейството, загуба, бедност и други.

С дарените средства – 10 622 лева ( като 6 251 лева са набрани от служителите на Групата Райфайзен и от самата банка) ще подкрепим 250 деца на възраст от 3 до 18 години от общините София, Перник, Велико Търново и Габрово.

Проектът ще се реализира чрез: организиране и провеждане на групови обучителни сесии за младежи, загубили грижата на своите семейства и настанени в SOS Младежките ни домове; групова психо-социална работа за деца в избрани училища, която има за цел подобряване социалните умения на децата и включва: организиране на Социална работилница за превенция на насилието – работа с класове, в които е установена нужда за подобряване на общуването чрез развиване на социални умения и снижаване на нивото на агресия между децата.

В процеса на реализиране на проекта ще се проведат индивидуални психологически консултации за деца и техните родители за преодоляване на емоционално-поведенчески проблеми. Дейностите са свързани и с подкрепа за деца от бедни семейства, която ще включва финансова подкрепа за включване в курсове и извънкласни форми по интереси (спорт, музика, изкуства, и др.), посещения на изложби, музеи, театър и други дейности, организирани от училище; заплащане на такси за зелени училища и лагери, чрез които децата опознават света, за да имат възможност да придобият нови умения за общуване с връстници извън близкото семейно обкръжение и общност.

Тазгодишната благотворителна инициатива на Райфайзенбанк „Избери, за да помогнеш“ събра 226 000 лева в подкрепа на 22 проекта. За 9 години кампанията е подкрепила 233 проекта с над 2.7 милиона лева.