SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Възпитаване у децата на хигиенни и хранителни навици

27/02/2018 – На 23 февруари в SOS Центъра ни за обществена подкрепа в Габрово се проведе обучение за родители на тема „Здравословно хранене и хигиена“ по проект „Здравето е за всеки“, финансиран от Джонсън и Джонсън. Социални работници от SOS Центърa в ролята на обучители засегнаха две основни направления: здравословното хранене и хигиената на тялото и дома.

Въпреки лошите битови условия и ограничените финансови ресурси, с които разполагат присъстващите участници, те споделиха, че бедността ги е научила да приготвят домашна храна за многолюдните си фамилии. Една от участничките припомни и поговорката „Сиромах човек–жив дявол“, с което внесе настроение и оживи дискусията

Родителите споделиха разбиране за важността от ежедневното поддържане на лична хигиена и разказаха за усилията, които полагат да възпитават такива и у децата си. Обучителите подчертаха колко важен е и личният пример. Обучението премина при висок интерес и активност от страна на участниците.

X