SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

В Трявна се проведе обучение на тема „Трафик на хора“

02/04/2024 г. – На 29 март SOS Консултативен център – Трявна, Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Трявна и Районно управление – Трявна проведоха съвместно обучение на тема „Трафик на хора“.

Участници бяха ученици от 8-ми и 9-ти клас на Националната гимназия за приложни изкуства  – Тревненска школа.

Обучението беше с превантивна насоченост. Нелека тема, която чрез дискусия изведе значението на израза „трафик на хора“. След това проследи причините за това кога и как младежите стават уязвими и са в риск да попаднат в трафик. Каква е процедурата по въвличане, кой може да се опита да започне този процес, къде може да се случи и какви са последиците за един млад човек, ако стане жертва на трафик на хора.

Участниците си припомниха правилата за безопасност в кибер-пространството и въпросите, които е важно всеки да се запита:

Умея ли да казвам „НЕ“:

  • Умея ли да кажа: „Не, това не е за мен”?
  • Умея ли да отклоня вниманието от себе си?
  • Умея ли да се оттегля от ситуацията?
  • Умея ли да кажа направо, че не ми харесва някой насила да ме кара да правя нещо?
  • Умея ли да потърся помощ и да говоря с някого, на когото имам доверие?
  • Умея ли да се обърна към институциите и специалистите, които могат да ми помогнат?

Целта на упражнението беше да подпомогне младежите във взимането на осведомено решение за живота и бъдещето им.

Обучението на тема „Трафик на хора“ доказа, че повишената информираност е най-добрата превантивна мярка.