SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

В SOS Детско селище Дрен се състоя младежки лагер „Предай нататък“


27/09/2022 – В периода от 16 до 18 септември в SOS Детско селище Дрен се проведе младежки лагер „Предай нататък“. В него взеха участие 20 младежи. Една част от тях в момента са настанени в SOS семейните ни домове в София, а другата – вече са излезли от грижа, но все още ги подкрепяме чрез Програмата ни „Начало на самостоятелен живот“. Младежите участваха в групова работа и арт-ателие. Целта на този лагер беше най-вече споделяне на опит.

За целите на груповата работа, в която бяха ангажирани младежите, те бяха разделени на четири подгрупи. Всяка група трябваше да напише най-важните неща, които са необходими за всеки младеж за успешен старт в независимия му живот. Ето и областите, около които се обединиха всички:

  • Дом/сигурно място за живот;
  • Работа на трудов договор;
  • Умения за правилно бюджетиране;
  • Хигиена, битови навици и умения;
  • Адекватност на здравната грижа;
  • Меки умения;
  • Доверен човек/Приятели

Едната група много хубаво обобщи казаното от всички останали, а именно „Младият човек в началото на своя самостоятелен живот има нужда от ПГП – Покрив, Грижа и Пари“. 

Младежите участваха също така и в графично арт-ателие (Да! Вече имаме графична преса, но за това ще ви разкажем друг път), което любимата ни Велика Прахова организира с много любов специално за тях, заедно с гост-водещ – графичката Христина Крумова. Първоначалният скептицизъм по отношение на занятието беше много скоро заменен от творческо вдъхновение и желание всеки да направи нещо свое, нещо, което го отличава от останалите. Самите младежи след това споделиха, че не са вярвали, че на тази възраст такъв тип активност ще им хареса отново – върнаха се в детските си години в селището, когато имаха много организирани арт занимания.

Интересно беше, че уж всички използваха еднакви шаблони, но щампите на тениските се получиха съвсем различни – всеки добави по нещо свое.

Моментът на отпечатване на първата щампа беше впечатляващ – всички викаха във възторг, пляскаха и нямаха търпение да дойде техният ред. Престрашиха се и вместо да чакат ред за машината, сами с помощта на мастило, лист и валяк, и разбира се обяснение от Велика, започнаха да отпечатват щампите на тениските си.

X