SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

В помощ на учебния процес

07/05/2020 – В условията на пандемия и социална изолация не всички деца имат достъп до технологиите, които онлайн учебният процес изисква. Затова, за да не изостават с усвояването на учебния материал, педагогът от SOS Центъра ни за обществена подкрепа в Трявна, активно продължава да помага на децата, които подкрепяме.

Въпреки рисковете SOS Центърът ни се стреми да осигури  учебни материали за децата, които не разполагат с такива, за да може когато се върнат в училище, да се минимизират пропуските в учебния материал.

X