SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

В помощ на Баба Марта…

05/03/2020 – И ето за сетен път Баба Марта чука на вратата. И тази година малките ѝ помощници от Центъра ни за обществена подкрепа в Трявна и децата от приемните семейства в Трявна решиха да ѝ помогнат, като в рамките на два дена се трудиха усърдно и създадоха невероятни мартеници.

В малката работилница наред с усърдната работа, цареше и празнична атмосфера, гарнирана с много смях и положителни емоции.

X