SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

В 28 града започват обучения за превенция на трафика на деца с цел сексуална експлоатация

27/05/2018 – Проект „Светулка“ стартира своя втори етап, посветен на работата с приемни родители и специалисти, работещи с деца в грижа и деца в риск по темите, свързани с превенция трафика на деца за сексуална експлоатация.
През месеците юни и юли екипът на проекта ще проведе 28 специализирани обучения във всички 28 областни града на България. Основните акценти на обученията са:

 • Методът „Работа по случай“;
 • Видове трафик и причини за него;
 • Методи за въвличане в трафик на деца: рискови фактори от семейството за въвличане в трафик.
 • Стратегии за справяне. Ролята на семейството;
 • Основни последици от трафика на деца с цел сексуална експлоатация;
 • Симптоми на преживяно сексуално насилие.
 • Фактори, от които зависи ефекта на насилието върху децата.
 • Психологически и поведенчески характеристики при сексуално насилие над деца.
   
 • Умения за възрастни и професионалисти, работещи с деца в грижа или деца в риск:
 • Кризисна интервенция;
 • Методи и техники за работа с деца в риск;
 • Как да разпознаете преживяно насилие според възрастта;
 • Превенция – работа по случай

Обучителната програма, разработена от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца при Нов български университет и Сдружение „Рефлективно учене България“ си поставя за цел професионалистите, работещи с деца в грижа и деца в риск да:

 • повишат информираността си за риска от трафик на деца с цел сексуална експлоатация;
 • да се запознаят с неговите етапи и фактори за въвличане;
 • повишат познанията си за разпознаване първоначалните признаци на трафик;
 • развият уменията си за работа с децата по тази трудна за възприемане от тях тема;
 • както и да получат практически познания относно това как и къде могат да намерят подкрепа – структури, институции, горещи телефонни линии, в случай на нужда.

Обучението ще се проведе в следните градове:
През юни: Видин, Разград, Благоевград, Кюстендил, Силистра, Враца, Перник, Русе, Ловеч, Шумен, Пазарджик, Плевен.

През юли – Пловдив, Сливен, Велико Търново, Габрово, Монтана, София – Пирдоп, София, Бургас, Добрич, Стара Загора, Търговище, Смолян, Варна, Кърджали, Ямбол

Обучението е безплатно за участниците. Всяка организация, социална услуга или професионалисти, които работят с деца в риск, може да се запише за обученията на имейл: Denitsa.avramova@sosbg.org, на тел. 02/8184943 или 0888023144.