SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Ура за SOS Центъра ни за Обществена подкрепа в Трявна

30/05/2019 – Вчера, 29 май, в Община Трявна беше подписан договор, с който Кметът на Общината, Дончо Захариев, възлага управлението на социалната услуга „Център за обществена подкрепа“ на Сдружение SOS Детски селища България. Капацитетът на услугата е 25 броя ползватели, финансово обезпечена от общинския бюджет, като делегирана от държавата дейност, с предвидени по държавния стандарт средства.
„Изключително ми е приятно, че днес подписвам договор с SOS Детски селища България, с който укрепваме дългогодишното ни и ползотворно сътрудничество в името на децата. Направеното досега, а вярвам и бъдещите ни успешни дейности за децата и семействата в Община Трявна ми дават основание да ви нарека приятели“, заяви Дончо Захариев при подписването.

 
От своя страна Иван Христофоров, Директор Програма „SOS Детско селище Велико Търново-Габрово-Трявна“ подчерта значението на град Трявна в историята на Сдружение SOS Детски селища България като първия град в страната, прегърнал идеите на SOS организацията. Той акцентира и върху това, че „Центърът за обществена подкрепа“ ще стартира своята държавно делегирана дейност на Първи юни – Ден на детето. Има още нещо знаменателно – през юни Международната организация SOS Детски селища навършва 70 години, а Трявна е „столицата на Българското Сдружение SOS Детски селища“, както беше заявил почетният Президент на Международната организация Хелмут Кутин при посещението си тук“, припомни г-н Христофоров.

 
Изказани бяха благодарности към Общинския съвет, кмета Дончо Захариев и заместник кмета Николина Николова за подкрепата в реализирането на тази важна за общината социална услуга и нейната устойчивост във времето.