SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Училище за родители

16/05/2019 – На 8 май екипът на SOS Центъра ни за обществена подкрепа в гр. Трявна проведе третия, последен обучителен модул на училището за родители, в който се включиха, както родители, така и възпитатели от ДГ „Калина“, която бе и домакин. Засегната бе темата за оползотворяването и организирането на свободното време при децата в предучилищна и начална училищна възраст.

Родителите и възпитателите бяха запознати с различни видове групови и индивидуални занимания за деца, арт-техники, спортни и културни мероприятия, както и занимания за творческото развитие на децата. На финала присъстващите изразиха задоволство от наученото и споделиха, че биха използвали предоставената им информация при възпитанието на децата си, както и някои групови занимания в детската градина.