SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

ТВОЯТ 1 ЛЕВ ДАРЯВА БЪДЕЩЕ

OMV and SOS CampaignПрез м. май 2017 г. в бензиностанции OMV се проведе двуседмична кампания в подкрепа на  Програма „Начало на самостоятелен живот“ на SOS Детски селища България. Клиентите на веригата бензиностанции имаха възможност да дарят 1 лев на каса при заплащане на сметката си за гориво или покупки в магазините VIVA.

Размер на даренията, набрани по време на кампанията – 47 562 лева

Даренията от клиентите на веригата бензиностанции бяха насочени в подкрепа на младежите над 18-годишна възраст, които живеят самостоятелно извън SOS младежките домове, работят или учат,  но все още се нуждаят от подкрепа, за да се справят успешно в живота.

С дарената сума бе оказана подкрепа на 28 младежи и девойки от Програма SOS Детско селище София-Перник и Програма SOS Детско селище Велико Търново-Габрово-Трявна в продължение на 11 месеца – от м. юни 2017 г. до м. април 2018 г.

 

 

С дарението са финансирани:

  • Наеми на квартири
  • Такси за общежития
  • Заплащане на режийни разходи в обитаваните от младежите жилища
  • Закупуване на вещи от първа необходимост – домашни потреби
  • Разходи за учебници на студентите
  • Такси за явяване на изпит
  • Средства за месечна издръжка на младежите и девойките

 

Благодарим от все сърце на клиентите на верига бензиностанции OMV! Вашите дарения подпомогнаха  старта на младежите в самостоятелния им живот, при намиране на работа, място за живеене и възможности за реализация. С Вашите дарения оказахте и финансова помощ на младежите, които продължават обучението си във ВУЗ до завършване на висше образование и започване на работа.