SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Центровете ни за обществена подкрепа обявяват телефонни линии за граждани

09/04/2020 – Центровете ни за обществена подкрепа в София, В.Търново, Габрово, Перник и Трявна обявяват телефонни линии за граждани, които не са наши клиенти, за предоставяне на психологическа подкрепа с цел снижаване на напрежението, споделяне на чувства и емоции, както и информиране и даване на практични насоки за справяне в ситуация на въведеното извънредно положение в страната и наложените ограничителни мерки относно разпространението на COVID – 19.

  • ЦОП „Шанс“ София. Социален работник, психолог – 0885 999 711, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа.
  • ЦОП Велико Търново. Социален работник, психолог – 0879 532 892, всеки работен ден от 10.00 до 16.30 часа.
  • ЦОП Перник. Социален работник, психолог – 0887 778 018, всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа.
  • ЦОП Габрово – Социален работник, психолог – 0877520062 и 066/830043, всеки работен ден от 8.30 до 17.00часа
  • ЦОП Трявна – Социален работник, психолог – 0879 532 888, всеки работен ден от 9.00 до 15.30 часа.