SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Центърът ни по приемна грижа в София е обновен и разширен

10/03/2022 – Центърът ни по приемна грижа в София беше обновен и разширен през февруари тази година и вече разполага с пространство за групова работа с деца и групова работа с приемни родители. Освен това е обособено място и за обучения на кандидат-приемни семейства.

 Първата група за подкрепа за тази година се проведе на 23.02.2022г.  Приемните семейства се събраха, защото не се бяха виждали от миналата година, споделиха опит и поговориха на общи теми, свързани с работата им и децата, за които се грижат.