SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Това, което днес инвестираме в децата, утре ще ни го поднесе обществото

28/03/2018 – Г-н Рихард Пихлер, специален представител по въпросите на външните работи на SOS Детски селища Интърнешънъл, беше на визита в България от 21 до 23 март, като в този период се срещна с представители на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на Външните Работи на Р. България. Темата на срещите беше политиките на ЕС и България за подобряване на благосъстоянието на децата в риск и в частност на алтернативната грижа и въпроси, свързани с българското председателство.

По време на срещата си със Зорница Русинова, заместник министър на труда и социалната политика двамата подчертаха значението на политиките за ранно детско развитие, които дават дългосрочен положителен ефект за успешната житейска и професионалната реализация на младежите и за намаляване на безработицата и дела на семействата, които разчитат на социално подпомагане. В разговора заместник-министър Русинова изтъкна, че развитието на интегрирани образователни, социални и здравни услуги за деца е сред приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС. Тя представи резултатите от досегашния етап от реформата по деинституционализация на грижите за деца.

Г-н Рихард Пихлер участва и в международната конференция в София „Сътрудничество за развитие във времена на промяна“, организирана от Българската платформа за международно развитие (БПМР) в партньорство с Министерството на Външните Работи на Р. България по въпросите на глобалните цели за устойчиво развитие на ООН. В рамките на конференцията той подчерта, че „всяко дете има нужда от закрила, грижа и образование“. В интервю за БНТ Рихард Пихлер сподели, че „качественото образование безспорно е обвързано с бъдещия жизнен стандарт на всеки човек“ и че „децата са агенти на промяната. Това, което днес инвестираме в тях, утре ще ни го поднесе обществото“, заяви г-н Пихлер.

X