SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Топлина и светлина за децата, за които SOS Детски селища България се грижи

 01/12/2021 – На 1 декември 2021 г. OMV България стартира кампания за набиране на средства в полза на SOS Детски селища България. Набраната сума ще бъде изразходвана за покриване на разходите за отопление и осветление на:

  • SOS приемните семейства в София, Перник, В.Търново, Габрово и Трявна
  • SOS младежките домове в София и Велико Търново;
  • SOS малките семейни домове в Габрово и Велико Търново
  • Звено “Майка и бебе – Габрово
  • SOS Центровете за обществена подкрепа в София, Перник, Велико Търново, Габрово и Трявна

Имате възможност да дарите 1 лев или повече на каса при заплащане на сметката си за гориво или покупки в магазините VIVA.

Кампанията ще продължи до края на януари 2022 г.

Дарете ТОПЛИНА и СВЕТЛИНА на децата, за които SOS Детски селища България се грижи!